Xe máy điện phải đăng ký, nộp lệ phí trước bạ từ ngày 1/7

Trong thời hạn từ nay cho đến hết ngày 30/6, nếu chủ tài sản xe máy điện đi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ, đồng thời không phải đến cơ quan thuế làm...