Thuế xe bán tải tăng, thị trường xe bán tải sẽ sôi động?

Thuế xe bán tải tăng sẽ làm thị trường xe ô tô càng thêm sôi động trước giờ tăng giá. Thông tin này dù chưa được công bố nhưng gần như ai cũng hiểu rằng sẽ có ngày thuế xe bản tải sẽ tăng giá....