Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới: Giá ôtô nhập khẩu sẽ tăng mạnh

Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Với cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ mới...