Phanh tay làm việc như thế nào?

Phanh tay không sử dụng thường xuyên khi xe vận hành, hệ thống phanh dừng (phanh tay) ít được quan tâm bảo dưỡng nên thường bị kẹt cứng. Tài xế sử dụng phanh dừng khi đỗ và không muốn xe trôi tự do. Lúc gần...