Thuế trước bạ xe bán tải vẫn giữ nguyên ở mức 2%

Bất ngờ trước việc tạm dừng thu lệ phí trước bạ xe bản tải Pickup và xe tải Van ngày 01.11.2016. Nhiều người tiêu dùng đã mua xe và đi đăng ký không nộp được LPTB đã không khỏi băn khoăn và lo ngại khi...