Kim phun nhiên liệu ô tô bảo dưỡng như thế nào?

Kim phun nhiên liệu có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của khối động cơ. Do đó, sau một thời gian sử dụng nhất định, kim phun nhiên liệu cần phải được chăm sóc và bảo...