Giá ôtô sau 2018 vẫn bằng 2015 theo cách tính thuế mới

Giá ô tô sau 2018 có có thay đổi gì sau khi Bộ Tài chính đưa ra cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô mới nhằm đối phó với việc giảm thuế nhập khẩu vào 2018.   Để tăng nguồn thu, Bộ Tài...