15 điều về bộ tăng áp động cơ

Bộ tăng áp lần đầu ra đời để bù công suất cho xe khi phải chạy lên những khu vực đèo núi, không khí loãng không đủ cho quá trình cháy nổ trong động cơ. Thuật ngữ động cơ tăng áp với bộ tăng áp...