Xe bán tải sẽ được coi là xe con khi tham gia giao thông

Xe bán tải sẽ được coi là xe con khi tham gia giao thông. Đây là quy chuẩn mới hiệu lực từ 11/2016 quy chuẩn 41 quy định xe bán tải (pickup) có khối lượng chuyển chở cho phép dưới 1,5 tấn và dưới 5...