Chú ý khi mua bảo hiểm ô tô

Trên thị trường bảo hiểm ôtô hiện nay có 4 hình thức bảo hiểm phổ biến: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên...